Serwis Zespołu Szkół w Żegocinie - strona główna.

Polskie symbiole narodowe.
POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość, biel - serce czyste.
Piękne są nasze barwy ojczyste.

                                                    Czesław Janczarski


   Na całym świecie każde państwo posiada swoje symbole narodowe, które mają określone cechy. Charakteryzuje je określony kolor, znaki i kształt. Są one związane z tradycją historyczną i dziejami kraju. Przez poszczególne wieki i epoki historyczne charakteryzowały istnienie narodu i państwa polskiego. Zawsze w dniach zwycięstw i klęsk stanowiły nienaruszalną relikwię, przemawiały silnie do uczuć patriotycznych i obywatelskich Polaka, pobudzały do działania w imię sprawy narodowej.


Herb państwowy

  
    Herb państwowy jest to chroniony prawem symbol państwa polskiego. Jego wizerunek widnieje na budynkach administracji państwowej wszystkich szczebli. Jest obecny w szkołach oraz sądach. Ponadto jest reprezentowany na awersach polskich monet, a także strojach polskich sportowców.
   Konstytucja RP stanowi, że godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie, w czerwonym polu. Przyjmuje się, że jest to orzeł Bielik. Pod koniec 1989 roku przywrócono herb Polski przedstawiający ukoronowanego orła. Wzór Orła przyjęto 9 lutego 1990 roku.
   Forma graficzna orła zmieniała się przez wieki. Dzisiejsza jego forma, przyjęta w 1927 (projekt profesora Zygmunta Kamińskiego), jest wzorowana na orle z epoki Stefana Batorego. Najwcześniejszy zachowany wizerunek orła w koronie, widnieje na denarach Bolesława Chrobrego. Orzeł występował na monetach i pieczęciach książąt piastowskich, tarczach i chorągwiach od XII wieku. Jako oficjalne herb całego państwa polskiego zaczął być używany od 1295. przez Przemysła II.
   W okresie Polski Ludowej Godło RP stanowił orzeł bez korony. Aktualny wygląd to: biały, jednogłowy orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo na tle czerwonej, lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej. Barwy bieli i czerwieni są barwami Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi ustawowo.

Barwy narodowe i flaga państwowa


   Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, barwami narodowymi są kolory biały i czerwony. Dokładniej barwy RP określone są w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej, która mówi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.
   Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792, podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej. Po raz pierwszy polskie barwy zostały skodyfikowane uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831. Po odzyskaniu niepodległości barwy narodowe uchwalił Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski 1 sierpnia 1919.
   Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, flagą jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 8:5, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.
   Modyfikacją flagi państwowej z godłem jest bandera wojenna ustanowiona ustawą z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie tej określono, że "banderą wojenną jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 1:2,1. Głębokość wcięcia pomiędzy językami jest równa połowie szerokości płata. Stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosi 2:5".
    Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Flagi Polski to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Art. 137 § 1 Kodeksu karnego w tym samym zakresie obejmuje ochroną godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny polski znak państwowy.

Hymn 

   Oficjalnym hymnem Rzeczpospolitej Polskiej od 26 lutego 1927 r. jest "Mazurek Dąbrowskiego". Autorem słów tej pieśni, której pierwotna nazwa brzmiała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech jest Józef Wybicki, natomiast autor melodii jest nieznany.

LINKI

ZASADY UŻYWANIA SYMBOLI PAŃSTWOWYCH >>> DO POBRANIA

SERWIS MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  >>>

POGOTOWIE FLAGOWE >>>

 wstecz