ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ŻEGOCINIE - O SZKOLE


Budynek Zespołu Szkół w Żegocinie.

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

32-731 Żegocina 50
Tel/fax 014 6132120
Regon: 851764135   NIP: 868-16-49-644


http://zswzegocinie.republika.pl                                          email: zslgz1@wp.pl

     Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie obejmuje swoją działalnością organizacyjną następujące typy szkół:
1.    Liceum Ogólnokształcące - założone w 1993 r. z okazji 700-lecia Żegociny,
2.    Zasadniczą Szkołę Zawodową - powołaną w 1996 roku, która kształci młodocianych pracowników
w zawodach rzemieślniczych,
3.    Gimnazjum - powołane w 1999 roku, w wyniku wdrażania reformy oświaty,
4.    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - utworzone w 2005 roku dla absolwentów ZSZ, prowadzące
kształcenie w systemie zaocznym. Powstało z przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych powołanego w 2001 r.

    Organem nadzorującym dla Zespołu Szkół  jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie - bezpośredni nadzór sprawuje St. Wizytator mgr Andrzej Witkowski. Organem prowadzącym jest od 1 stycznia 2000 roku Gmina Żegocina.

STATUT SZKOŁY - WKRÓTCE SZTANDAR SZKOŁY BAZA SZKOŁY ABSOLWENCI
KONCEPCJA PRACY HYMN SZKOŁY CHÓR SZKOLNY MATURY
  MEDAL "FAC QUOD VIDES" ROTA ŚLUBOWANIA STUDNIÓWKI
PROGRAM WYCHOWAWCZY STYPENDIUM MATERIAŁY FILMOWE O NAS W PRASIE

 wstecz